top of page

Implantatbehandling

Vi har ved vår klinikk drevet med implantantbehandling siden 1988. Det har vært snart 30 år med så godt som problemfri løsninger. Forutsetningene for å kunne ha en slik suksesshistorie er å vite hva man gjør og vite når man ikke skal utføre behandlingen.

Ved at all behandling uføres av samme tannlege ( Einar Bjart haugen) så unngår pasienten at det oppstår misforståelser, og ansvarsfraskrivelse i forbindelse med behandlingen. 

Dette medfører også at totalkostnadene erfaringsvis er betydelig lavere enn klinikker med flere tannleger.

Våre kalkyler med pasienter som har vært hos Kreativ Dental i Budapest, har endt opp med ca 15% lavere kostnader hos oss. Dette gjelder kun behandlingen. Hos Kreativ Dental kommer reise og opphold med 2 til 3 besøk i Budapest i tillegg. Dersom du ikke ønsker et påskudd til å bli svært godt kjent i Budapest, kan det være et alternativ å undersøke mulighetene hos oss.

Hvis du er interessert i å få en vurdering hos oss, får du en pakke med Digitale Panaoramabilder, supplerende røntgenbilder og en implantantvurdering  til kr.1450.

bottom of page